Pavel Mú?KA
?kolení ?idi?? motorovych vozík?, je?ábník? a vaza??.

?kolení


Kontroly a revize


Kdo jsem


Od roku 1995 zaji??uji kompletní ?kolení ?idi?? morotovych vozík?, je?áb? a vaza?? na klí?. Provádím práce revizního technika.

?kolení ?idi?? manipula?ních vozík? provádím v souladu s platnymi p?edpisy a na základě platnych zákon?, vyhlá?ek a norem.

Kontaktujte Mě